Cho hỗn hợp X gồm C3H6 OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm C3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm C3H6(OH)2, CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3. Cho 11,36 gam X tác dụng với Na dư thu được 3,584 lít H2. Mặt khác đốt 11,36 gam X thu đc V lít CO2 và 10,8 gam H2O. Tính phần trăm khối lượng của C3H6(OH)2 trong X. A. 66,90 B. 40,14 C. 33,45 D. 60,21 vumylinh trả lời 07.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,16 —> nO(X) = 0,32 nH2O = 0,6 —> nH = 1,2 mX = mC + mH + mO = 11,36 —> nC = 0,42 Các chất CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 đều có số C = số O nên: nC3H6(OH)2 = nC – nO = 0,1 —> %C3H6(OH)2 = 66,90%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP