Hỗn hợp X gồm 3 este đều no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 muối của 2 axit có mạch không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm 1 ancol đơn chức và 1 ancol 2 chức có cùng số nguyên tử C. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là A. 4,98% B. 12,56% C. 4,19% D. 7,47%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 1,46 Bảo toàn O —> nO(X) = 0,96 —> nNaOH = 0,48 Ancol là R(OH)n (0,48/n mol) —> R + 17n = 17,88n/0,48 —> R = 20,25n Do 1 < n < 2 nên 20,25 < R < 40,5 Hai ancol cùng C nên ancol là C2H5OH (0,2 mol) và C2H4(OH)2 (0,14 mol) Do các muối mạch thẳng nên este không quá 2 chức. Số mol este 2 chức = nCO2 – nH2O = 0,23 nNaOH = nEste đơn + 2nEste đôi —> Mol este đơn chức = nNaOH – 0,23.2 = 0,02 nEste đôi = nA(COOC2H5) + n(BCOO)2C2H4 —> nA(COOH)2 = nA(COOC2H5) = 0,23 – 0,14 = 0,09 nNaOH = 2nA(COOH)2 + nBCOOH —> nBCOOH = nNaOH – 0,09.2 = 0,3 Bảo toàn khối lượng: m muối = 0,3(B + 67) + 0,09(A + 134) = 36,66 —> 10B + 3A = 150 —> A = 0 và B = 15 là nghiệm duy nhất. Vậy các axit, ancol tạo ra 3 este gồm: C2H5OH (0,2 mol) và C2H4(OH)2 (0,14 mol) CH3COOH (0,3 mol) và HOOC-COOH (0,09 mol) Vậy các este trong X là: C2H5-OOC-COO-C2H5: 0,09 CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3: 0,14 CH3-COO-C2H5: 0,02 —> %CH3COOC2H5 = 4,98%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP