Cho 0 1 mol hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol hợp chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ thơm X (C, H, O) tác dụng với 400 ml dung dịch MOH 1M (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan Y. Đốt cháy toàn bộ lượng rắn khan Y bằng O2 dư; thu được 8,96 lít CO2 (đktc); 3,6 gam nước và 21,2 gam M2CO3. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMOH = 0,4 —> nM2CO3 = 0,2 —> 2M + 60 = 21,2/0,2 —> M = 23: Na nC = nCO2 + nNa2CO3 = 0,6 —> Số C = 6 —> X là phenol dạng C6H6-x(OH)x Y gồm C6H6-x(ONa)x (0,1 mol) và NaOH dư (0,4 – 0,1x mol) —> nH = 0,1(6 – x) + (0,4 – 0,1x) = 0,2.2 —> x = 3 —> X là C6H3(OH)3 X có 3 đồng phân mà OH xếp ở các vị trí 1, 2, 3 – 1, 2, 4 – 1, 3, 5

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP