Hòa tan hết 33 18 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 33,18 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 33,18 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3 và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 1,42 mol NaHSO4, sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 185,72 gam và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2O, N2 và H2. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 59,2 gam. Phần trăm về khối lượng của N2 đơn chất trong hỗn hợp Y là A. 15,9%. B. 11,9%. C. 19,8%. D. 7,9%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 1,48 X + NaOH —> Dung dịch chứa Na+ (1,48 + 1,42 = 2,9), SO42- (1,42), bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,06 Dung dịch X gồm Mg2+ (a), NH4+ (b), Al3+ (0,06), Na+ (1,42) và SO42- (1,42) Bảo toàn điện tích —> 2a + b + 0,06.3 + 1,42 = 1,42.2 m muối = 24a + 18b + 0,06.27 + 1,42(23 + 96) = 185,72 —> a = 0,6 và b = 0,04 Đặt x, y, z, t là số mol các khí CO2, N2O, N2 và H2 nY = x + y + z + t = 0,2 nN = 2y + 2z + 0,04 = 0,06.3 nH+ = 2x + 10y + 12z + 2t + 0,04.10 = 1,42 Bảo toàn H —> nH2O = 0,63 – t Bảo toàn khối lượng: 33,18 + 1,42.120 = 185,72 + 44x + 44y + 28z + 2t + 18(0,63 – t) —> x = 0,1; y = 0,04; z = 0,03; t = 0,03 —> %N2 = 11,90%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP