Cho m gam Fe vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 va 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4m gam kim loại. Giá trị m là: A. 5,4 B. 5,6 C. 3,36 D. 5,32

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
TH0: Nếu Ag+ chưa hết: nAg+ phản ứng = nAg = 4m/108 —> nFe = 2m/108 Dễ thấy 56.2m/108 ≠ m nên loại. TH1: Ag+ bị khử hết, Cu2+ chưa phản ứng, tạo muối Fe2+: nAg = 0,2 —> mAg = 21,6 nFe = 0,1 —> mFe = 5,6 Dễ thấy 5,6.4 > 21,6 —> Loại. TH2: Ag+ bị khử hết, Cu2+ chưa phản ứng, tạo cả Fe2+ và Fe3+: nAg = 0,2 —> mAg = 21,6 nFe2+ = a và nFe3+ = b —> 2a + 3b = 0,2 và 56(a + b).4 = 21,6 —> a = 5/56 và b = 1/140 —> m = 56(a + b) = 5,4 TH3: Ag+ bị khử hết, Cu2+ phải phản ứng một phần thì: Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu x…………………………….x —> 21,6 + 64x = 56(x + 0,1).4 —> x = -0,005: Loại TH4: Ag+, Cu2+ bị khử hết, Fe có dư (a mol) —> 21,6 + 6,4 + 56a = 4.56.(0,1 + 0,1 + a) —> a = -0,1: Loại

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP