Dung dịch A là H2SO4 98% d =...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A là H2SO4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A là H2SO4 98% (d = 1,31 g/ml): 1. Thêm nước vào dung dịch A theo tỉ lệ khối lượng thế nào để thu được dung dịch H2SO4 50% . 2. Nếu trộn lẫn 30 ( g) A với 90 ( g ) dung dịch H2SO4 10% thì dung dịch thu được có nồng độ % là bao nhiêu ? 3. Cần thêm bao nhiêu gam SO3 vào 45 ( g) để được oleum có hàm lượng SO3 là 38,75 % về khối lượng . Tính tỷ lệ mol của SO3 và H2SO4 trong oleum.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
1. m1…..98%……………50% ………………..50% m2……0%……………..40% —> m1/m2 = 50/40 = 5/4 Vậy tỉ lệ pha trộn mA : mH2O = 5 : 4 2. 30…..98%…………x – 10 ………………..x 90……10…………….98 – x —> 30/90 = (x – 10)/(98 – x) —> x = 32% 3. nH2O = 2,5 SO3 + H2O —> H2SO4 2,5…….2,5…………2,5 nSO3 trong oleum = a —> %SO3 = 80a/(80a + 2,5.98) = 38,75% —> a = 1,9375 —> nSO3 = a + 2,5 = 71/16 —> mSO3 = 355 nSO3 : nH2SO4 = 1,9375 : 2,5 = 31 : 40

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP