Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng 4 : 3 bằng dung dịch HNO3 loãng (vừa đủ), thu được dung dịch Y chứa 50,84 gam muối và hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2. Tỉ khối hơi của Z so với He bằng 29/3. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 32,8 gam. Số mol HNO3 phản ứng là A. 0,74. B. 0,78. C. 0,84. D. 0,86.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMg = 4x; nAl = 3x nN2O = 2y; nN2 = y và nNH4+ = z Bảo toàn electron: 2.4x + 3.3x = 8.2y + 10y + 8z m muối = 148.4x + 213.3x + 80z = 50,84 nOH- = 2.4x + 4.3x + z = 0,82 —> x = 0,04; y = 0,02 và z = 0,02 nHNO3 = 10.2y + 12y + 10z = 0,84

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP