Cho 5 6 lít hỗn hợp gồm N2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,6 lít hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,6 lít hỗn hợp gồm N2 và CO2 đktc đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH) 0,02M để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 gam kết tủa. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2 là: A. 15,6 B. 1,88 C. 37,6 D. 21

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCa(OH)2 = 0,1 và nCaCO3 = 0,05 Nếu không có Ca(HCO3)2 thì nCO2 = 0,05 —> nN2 = 0,2 —> M = 31,2 —> d = 15,6 Nếu có Ca(HCO3)2 thì nCa(HCO3)2 = 0,05 —> nCO2 = 0,15 —> nN2 = 0,1 —> M = 37,6 —> d = 18,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP