Cho các phát biểu sau : a Điện...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau : (a) Điện phân dung dịch H2SO4 loãng (điện cực trơ) thu được khí O2 ở anot. (b) Cho than cốc tác dụng với ZnO ở nhiệt độ cao, thu được Zn và CO2. (C)Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 có xuất hiện ăn mòn điện hoá. (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr. (e) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3 thu được chất rắn gồm Mg và Fe. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng, điện phân H2SO4 coi như điện phân H2O: H2O —> H2 + O2 (b) Sai, sản phẩm là Zn và CO. (c) Đúng: Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu Cu bám vào Fe, tạo cặp điện cực tiếp xúc trực tiếp và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li —> Ăn mòn điện hóa. (d) Đúng (e) Đúng Mg dư + Fe3+ —> Fe + Mg2+

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP