Trong phòng thí nghiệm khí X được điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong phòng thí nghi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào ống nghiệm bằng cách dời chỗ của nước như hình vẽ bên. Khí X là A. CO2 B. HCl C. NH3 D. N2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quan sát hình vẽ ta thấy khí X điều chế bằng cách nhỏ dung dịch vào chất rắn —> Loại D (Vì N2 điều chế bằng cách nhiệt phân NH4NO2) Thu khí X bằng cách dời H2O nên X không tan trong H2O cũng không phản ứng với H2O (Loại B, C vì hai khí này tan rất tốt) —> Chọn A: CO2 Chất rắn là CaCO3, dung dịch là HCl loãng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP