Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 và Cu­2S vào dung dịch HNO3 đặc nóng (vừa đủ) thu được dung dịch Y chỉ chứa 6,48 gam hỗn hợp hai muối sunfat và sinh ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là A. 2,4 B. 3,4 C. 2,0 D. 3,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm FeS2 (u) và Cu2S (v) Y gồm Fe3+ (u), Cu2+ (2v) và SO42- (2u + v) Bảo toàn điện tích: 3u + 2.2v = 2(2u + v) m muối = 56u + 64.2v + 96(2u + v) = 6,48 —> u = 0,018 và v = 0,009 —> mX = 3,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP