Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch HCl (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Ca(NO3)2, NaCl. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là: A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X chứa: Fe3+, Fe2+, H+, Cl- Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, Cl2, Ca(NO3)2 X + Cu: Cu + Fe3+ —> Cu2+ + Fe2+ X + Fe(NO3)2: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O X + KMnO4: Fe2+ + MnO4- + H+ —> Fe3+ + Mn2+ + H2O Cl- + MnO4- + H+ —> Cl2 + Mn2+ + H2O X + Cl2: Fe2+ + Cl2 —> Fe3+ + Cl- X + Ca(NO3)2: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP