Trong phòng thí nghiệm khí C được điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong phòng thí nghi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ sau: Khí C có thể là dãy các khi nào sau đây A. N2O, NH3, H2, H2S B. N2, CO2, SO2, NH3 C. NO2, Cl2, CO2, SO2 D. NO, CO2, H2, Cl2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí C được điều chế bằng cách cho dung dịch B tác dụng với chất rắn A ở nhiệt độ thường. Khí C được thu bằng cách đẩy không khí nên C không phản ứng với O2 ở điều kiện thường. Chọn C. NO2: Cu (A), HNO3 đặc (B) Cl2: KMnO4 (A), HCl đặc (B) CO2: CaCO3 (a), HCl loãng (B) SO2: Cu (A), H2SO4 đặc (B) Ở A: N2O điều chế bằng cách nhiệt phân NH4NO3 Ở B: N2 điều chế bằng cách nhiệt phân NH4NO2 Ở D: NO phản ứng với O2 điều kiện thường

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP