Lấy một lượng ancol but-2-in-1 4-diol cho qua...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy một lượng ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy một lượng ancol but-2-in-1,4-diol cho qua bình đựng CuO đun nóng một thời gian được 14,5 gam hỗn hợp X gồm khí và hơi (Giả sử chỉ xẩy ra phản ứng oxi hóa chức ancol thành chức andehit). Chia X thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1: Tác dụng với Na dư thu được 1,68 lit H2 (đktc) – Phần 2: Tác dụng vừa đủ với dung dịch nước chứa m gam Br2. Xác định m? A. 32 B. 40 C. 20 D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C2(CH2OH)2 + 2CuO —> C2(CHO)2 + 2H2O + 2Cu a…………………………………….a…………..2a nC2(CH2OH)2 dư = b mX = 82a + 18.2a + 86b = 14,5/2 nH2 = 2a/2 + b = 0,075 —> a = 0,025 và b = 0,05 nBr2 = 4a + 2b = 0,2 —> mBr2 = 32 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP