Hòa tan m gam P2O5 vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam P2O5 v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,5 mol NaOH để phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch X chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Khi thêm CaCl2 dư vào X thì sau phản ứng trong dung dịch chỉ chứa anion là Cl-. Giá trị của m là A. 14,2 gam. B. 28,4 gam. C. 21,3 gam. D. 35,5 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + CaCl2 —> Dung dịch chỉ chứa anion là Cl- —> Các anion trong X đều đã kết tủa với Ca2+ —> X gồm Na3PO4 (x mol) và Na2HPO4 (x mol) Bảo toàn Na —> 3x + 2x = 0,5 —> x = 0,1 Bảo toàn P —> nP2O5 = x = 0,1 —> m = 14,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP