Hỗn hợp A gồm BaO FeO Al2O3 Hòa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm BaO, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng nước dư thu được dung dịch B và phần không tan C. Sục khí CO2 dư vào B, tạo kết tủa D. Cho khí CO dư qua C nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giải thích hiện tượng bằng các phương trình hóa học và xác định thành phần của B, C, D, E, G trong thí nghiệm trên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
E + NaOH dư chỉ tan một phần —> E có Al2O3. BaO + H2O —> Ba(OH)2 Ba(OH)2 + Al2O3 — Ba(AlO2)2 + H2O B là Ba(AlO2)2; C là FeO và Al2O3 dư. CO2 + 3H2O + Ba(AlO2)2 —> BaCO3 + 2Al(OH)3 CO2 + BaCO3 + H2O —> Ba(HCO3)2 D là Al(OH)3. CO + FeO —> Fe + CO2 E là Fe và Al2O3 Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O G là Fe: Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2 10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 —> 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP