Cho sơ đồ phản ứng: Alanin + NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng: ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng: Alanin + NaOH → X; X + HCl → Y; Alanin + HCl → A; A + NaOH → B. Phát biểu nào sai? A. X có công thức phân tử C3H6NO2Na. B. X và B là đồng phân của nhau. C. Y và B là hai chất khác nhau. D. Y có công thức phân tử C3H8ClNO2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
B và X là CH3-CH(NH2)-COONa A và Y là CH3-CH(NH3Cl)-COOH Phát biểu B sai, X và B là 1 chất.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP