Các chất khí điều chế trong phòng thí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Các chất khí điều ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây. Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3? A. Cách 1. B. Cách 2. C. Cách 3. D. Cách 1 và cách 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cách 1: Áp dụng cho khí nhẹ hơn không khí Cách 2: Áp dụng cho khí nặng hơn không khí Cách 3: Áp dụng cho khí không tan trong H2O và không phản ứng với H2O. —> Khí NH3 áp dụng cách 1 vì M = 17 < 29 và NH3 tan tốt trong H2O.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP