Có 5 hỗn hợp mỗi hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3, Cu và Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có thể hòa tan hoàn toàn trong nước dư (không tạo chất rắn) là: A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các hỗn hợp tan hết: Na2O và Al2O3: Na2O + H2O —> 2NaOH Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O Cu và Fe2(SO4)3: Cu + Fe2(SO4)3 —> CuSO4 + 2FeSO4 KHSO4 và KHCO3: KHSO4 + KHCO3 —> K2SO4 + CO2 + H2O Hỗn hợp còn lại tạo chất rắn vì: BaCl2 và CuSO4: BaCl2 + CuSO4 —> BaSO4 + CuCl2 Fe(NO3)2 và AgNO3: Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP