Cho các phát biểu sau: 1 Nhôm là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Nhôm là kim loại lưỡng tính. (2) Trong phản ứng hóa học, ion kim loại thể hiện tính oxi hóa. (3) Nguyên tắc để làm mềm nước cứng là khử ion Mg2+, Ca2+. (4) Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn các tấm kẽm vào vỏ tàu. (5) Có thể dùng bình khí CO2 để dập tắt đám cháy kim loại Mg, Al. Số phát biểu đúng là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai. (2) Sai, ion kim loại có thể thể hiện tính khử hoặc không thay đổi. (3) Sai, làm mềm nước cứng là loại bỏ Ca2+ và Mg2+. (4) Đúng, đây là phương pháp điện hóa, dùng tấm Zn làm vật hy sinh (Zn là cực âm, ăn mòn trước, bảo vệ vỏ tàu biển là cực dương). (5) Sai, Mg, Al cháy được trong CO2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP