Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A chứa Na2CO3 x mol, NaHCO3 y mol. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số mol CO2 vào số mol HCl như sau: Giá trị x, y lần lượt là: A. 0,1 và 0,2. B. 0,1 và 0,1. C. 0,05 và 0,05. D. 0,2 và 0,1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khi nH+ = 0,1 thì CO2 mới bắt đầu xuất hiện —> x = 0,1 Bảo toàn C —> nCO2 = x + y = 0,2 —> y = 0,1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP