Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 150ml dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A(hiệu suất quá trình điện phân là 100%),thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y ,sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO(sản phẩm khử duy nhất của N+5).Giá trị của t là A. 1 B. 0,3 C. 0,8 D. 1,2 xinloiconkhi trả lời 04.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP