Cho 2 8 gam bột Fe vào 200ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,8 gam bột Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,8 gam bột Fe vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Khi các chất phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là A. 4,72 gam B. 4,08 gam C. 4,48 gam D. 3,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = 0,05; nAgNO3 = 0,02 và nCu2+ = 0,1 Fe + 2AgNO3 —> 2Ag + Fe2+ 0,01….0,02………..0,02 Fe + Cu2+ —> Cu + Fe2+ 0,04………………0,04 mX = mAg + mCu = 4,72 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP