Hỗn hợp khí X gồm hai olefin là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm hai olefin (là đồng đẳng kế tiếp) có tỉ khối so với H2 bằng 17,5. Hiđrat hóa hoàn toàn 3,584 lít X (đktc) ở điều kiện thích hợp, thu được hỗn hợp Y gồm ba ancol, trong đó ancol bậc hai chiếm 37,5% số mol. Đun nóng Y với axit sunfuric đặc, thu được 0,052 mol hỗn hợp các ete (có khối lượng 4,408 gam) và hỗn hợp Z gồm các ancol dư. Dẫn Z (ở dạng hơi) đi qua bột CuO (dư, đun nóng) đến khi phản ứng kết thúc, lấy toàn bộ sản phẩm cho phản ứng tráng bạc thì thu được tối đa 6,912 gam Ag. Hiệu suất phản ứng tạo ete của ancol bậc hai trong Y là A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX = 35 —> X gồm C2H4 (0,08) và C3H6 (0,08) Y gồm C2H5OH (0,08), CH3-CH2-CH2OH (u) và CH3-CHOH-CH3 (v) —> u + v = 0,08 và v = 37,5%.0,16 —> u = 0,02 và v = 0,06 Đặt a, b, c lần lượt là số mol các ancol (theo thứ tự kể trên) bị ete hóa. n ete = nH2O = (a + b + c)/2 = 0,052 (1) Bảo toàn khối lượng: 46a + 60(b + c) = 4,408 + 0,052.18 (2) Z gồm C2H5OH (0,08 – a), CH3-CH2-CH2OH (0,02 – b) và CH3-CHOH-CH3 (0,06 – c) Oxi hóa Z rồi lấy sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương: nAg = 2(0,08 – a) + 2(0,02 – b) = 0,064 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,064; b = 0,004; c = 0,036 —> H = c/v = 60%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP