Hỗn hợp E gồm CH3-C≡C-COOH CH3-C≡C-CH2-COOH CH2=C CH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm CH3-C≡...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm CH3-C≡C-COOH; CH3-C≡C-CH2-COOH; CH2=C(CH3)-CHO và m gam CH3-CH2-CHO. Đốt cháy hoàn toàn 6,97 gam E, thu dược 0,365 mol CO2 và 0,255 mol H2O. Mặt khác, cho m gam CH3-CH2-CHO tác dụng vởi dung dịch AgNO3 dư trong NH3 (đun nóng), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 4,32. B. 3,24. C. 2,70. D. 6,48.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c, d lần lượt là số mol CH3-C≡C-COOH; CH3-C≡C-CH2-COOH; CH2=C(CH3)-CHO và CH3-CH2-CHO. nCO2 = 4a + 5b + 4c + 3d = 0,365 nH2O = 2a + 3b + 3c + 3d = 0,255 —> nCO2 – nH2O = 2a + 2b + c = 0,11 (1) mE = mC + mH + mO = 6,97 —> nO = 0,13 ⇔ nO = 2a + 2b + c + d = 0,13 (2) (2) – (1) —> d = 0,02 —> nAg = 0,04 —> mAg = 4,32

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP