Cho các phát biểu sau: 1 Trong nhóm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Trong nhóm IIA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì bán kính nguyên tử giảm dần. (2) Phản ứng của Ca(OH)2 với lượng dư dung dịch NaHCO3 có phưong trình ion thu gọn là: Ca2+ + OH- + HCO3- → CaCO3 + H2O. (3) Hỗn hợp gồm a mol Cu và a mol Fe2O3 có thể tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư. (4) Cho hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa hai muối. Hai muối là Al(NO3)3, Fe(NO3)2. (5) Miếng Zn tiếp xúc trực tiếp với miếng Cu, trong không khí ẩm miếng Zn bị ăn mòn trước. (6) Thêm một mẩu Ba nhỏ vào dung dịch Na2SO4 dư, thu được dung dịch chứa Na2SO4 và Ba(OH)2. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Sai, trong nhóm IIA, tăng Z thì bán kính tăng. (2) Đúng (3) Đúng, tạo CuCl2 và FeCl2 nên bảo toàn electron thì 2nCu = 2nFe2O3 (4) Đúng (5) Đúng, Zn mạnh hơn là cực âm, bị ăn mòn trước. (6) Sai, thu được dung dịch Na2SO4 và NaOH.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP