Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hô...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 1,4x mol và Cu x mol vào dung dịch HCl vừa đủ, kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch X. Thêm dung dịch chứa 5,7 gam MgCl2 vào X được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện phân ở anot thì ngừng điện phân, khi đó dung dịch Y giảm 77,54 gam. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là A. 78,98 B. 71,94 C. 78,86 D. 75,38

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa FeCl3, FeCl2, CuCl2, MgCl2 (0,06) Khi nước bắt đầu điện phân ở anot thì tất cả các muối FeCl3, FeCl2, CuCl2 đã bị điện phân hết thành kim loại và Cl2, riêng MgCl2 thì: MgCl2 + 2H2O —> Mg(OH)2 + H2 + Cl2 0,06…….0,12 m giảm = mFeCl3 + mFeCl2 + mCuCl2 + mMg(OH)2 + mH2 + mCl2 = 77,54 —> m muối trong Y = 77,54 – 0,12.18 = 75,38

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP