Cho 14 58 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14,58 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH, thu được 0,92 gam glixerol. Khối lượng phân tử của axit Z là A. 256 đvC. B. 280 đvC. C. 284 đv D. 282 đvC.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC3H5(OH)3 = 0,01 —> n(RCOO)3C3H5 = 0,01 —> nRCOOH = 0,05 – 0,01.3 = 0,02 —> mX = 0,01(3R + 173) + 0,02(R + 45) = 14,58 —> R = 239 —> MZ = 284

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP