Cho 11 2 gam Fe vào 200 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,2 gam Fe vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,2 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 9,6. B. 6,4. C. 3,2. D. 7,8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = 0,1 và nHCl = 0,2; nFe = 0,2 nNO3- = 0,2 và nH+ = 0,2 —> nNO max = 0,05 Dễ thấy 3nNO + 2nCu < 2nFe nên Fe dư, Cu2+ phản ứng hết, NO thoát ra tối đa. Bảo toàn electron: 2nFe pư = 3nNO + 2nCu2+ —> nFe pư = 0,175 —> m rắn = 56(0,2 – 0,175) + 64.0,1 = 7,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP