Hỗn hợp X gồm aminoaxit Y và este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm aminoa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm aminoaxit Y và este Z tạo bởi Y và metanol (nY = nZ). Cho 49,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1,125M (dư 12,5% so với lượng phản ứng), thu được 3,2 gam ancol và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 54,4. B. 53,6. C. 52,6 D. 50,8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH ban đầu = 0,225 = nNaOH pư + 12,5%nNaOH pư —> nNaOH pư = 0,2 nCH3OH = 0,1 —> nH2O = 0,2 – 0,1 = 0,1 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = m rắn + mCH3OH + mH2O —> m rắn = 53,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP