Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 20 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong X oxi chiếm 16,8% về khối lượng) cần vừa đủ dung dịch chứa b mol HCl và 0,2 mol HNO3, thu được 1,344 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3 vừa đủ, thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Cho toàn bộ Z tác dụng vói dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, thu được 22,4 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị cửa m là A. 83,86. B. 76,84. C. 78,97. D. 70,59.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO = 20.16,8%/16 = 0,21 nH+ = b + 0,2 = 2nO + 4nNO —> b = 0,46 —> nAgCl = b = 0,46 Ban đầu X chứa Fe (u), Cu (v) và O (0,21) mX = 56u + 64v + 0,21.16 = 20 m rắn = 160u/2 + 80v = 22,4 —> u = 0,16 và v = 0,12 Bảo toàn electron: 3u + 2v = 2nO + 3nNO + nAg —> nAg = 0,12 m↓ = mAgCl + mAg = 78,97

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP