Este hai chức mạch hở X được tạo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este hai chức mạch h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este hai chức mạch hở X, được tạo bởi axit cacboxylic no, hai chức và ancol. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thì số mol O2 cần dùng bằng 0,6 lần tổng số mol của CO2 và H2O thu được. Cho 9,0 gam chất hữu cơ Y (có cùng công thức phân tử với X) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,125 mol KOH, thu được m gam muối và 2,75 gam một chất hữu cơ duy nhất. Giá trị của m là A. 11,25 B. 13,25. C. 12,125. D. 10,125.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là CxHyO4 CxHyO4 + (x + 0,25y – 2)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O —> x + 0,25y – 2 = 0,6(x + 0,5y) —> 0,4x = 0,05y + 2 —> 8x = y + 40 Do y ≤ 2x – 2 nên x = 6, y = 8 là nghiệm phù hợp. X là CH3-OOC-COO-CH2-CH=CH2 Y là C6H8O4 (0,0625 mol), nKOH = 0,125 Chất hữu cơ thu được sẽ có số mol 0,0625 hoặc 0,125 —> Số mol 0,0625 phù hợp vì M = 2,75/0,0625 = 44: CH3CHO Y là CH2=CH-OOC-C2H4-COOH —> Muối là C2H4(COOK)2 (0,0625) —> m muối = 12,125

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP