Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol thuộc cùng một dãy đồng đẳng thu được CO2, hơi H2O có tỉ lệ thể tích tương ứng là 2 : 2,75 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hai ancol đó có công thức chung là A. CnH2n+2-x(OH)x (3 ≤ x ≤ n). B. CnH2n+1OH (với n ≥ 1) hoặc CnH2n(OH)2 (với n ≥ 2). C. CnH2n(OH)2 (với n ≥ 2). D. CnH2n+1OH (với n ≥ 1).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 2 —> nH2O = 2,75 nAncol = nH2O – nCO2 = 0,75 Số C = nCO2/nAncol = 2,67 —> Trong hỗn hợp ancol có chất C1 hoặc C2 —> Ancol 1 chức hoặc 2 chức. —> CnH2n+1OH (với n ≥ 1) hoặc CnH2n(OH)2 (với n ≥ 2).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP