Đipeptit X pentapeptit Y đều mạch hở và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đipeptit X, pentapep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đipeptit X, pentapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 amino axit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 16 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 25,1 gam chất rắn. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thì cần ít nhất bao nhiêu mol O2 nếu sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O, N2 ? A. 3,75 mol. B. 3,25 mol. C. 4,00 mol. D. 3,65 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + H2O + 2HCl —> Muối x………x………2x Bảo toàn khối lượng: 16 + 18x + 36,5.2x = 25,1 —> x = 0,1 —> MX = 160 —> X là Ala-Ala Khi đốt 0,2 mol (Ala)5 (Quy đổi thành 5C2H3ON + 5CH2 + H2O) —> nO2 = 0,2.5.2,25 + 0,2.5.1,5 = 3,75

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP