Este X tác dụng với NaOH theo tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X tác dụng với ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 thu được một muối và một ancol có số mol bằng nhau và bằng số mol X phản ứng. Cho 11,6 gam X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,2 gam ancol. Công thức phân tử của X là A. C5H6O4. B. C4H8O2. C. C4H4O4. D. C3H6O2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có dạng A(COO)2B A(COO)2B + 2NaOH —> A(COONa)2 + B(OH)2 0,1………………0,2…………………………….0,1 M ancol = 62 —> C2H4(OH)2 MX = 116 —> X là (COO)2C2H4 —> X là C4H4O4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP