Đốt cháy 0 1 mol hỗn hợp P...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 0,1 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp P gồm hợp chất X và Y (phân tử đều có C, H, O, N) thì thu được 0,25 mol CO2 và 0,0625 mol N2. Vậy X và Y là 2 chất nào dưới đây? A. glixin và axit glutamic. B. glixin và CH3-CH(NH2)-COONH4 C. glixin và CH3-CH(NH2)-COONH3-CH3 D. glixin và alanin.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Số C = nCO2/nP = 2,5 —> X là Glyxin (C2H3ON) Số N = 2nN2/nP = 1,25 —> Loại A, D. Đặt x, y là số mol X, Y nP = x + y = 0,1 nN = x + 2y = 0,0625.2 —> x = 0,075 và y = 0,025 Y có n nguyên tử C —> nC = 0,075.2 + 0,025n = 0,25 —> n = 4 —> Y là CH3-CH(NH2)-COONH3-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP