Cho m gam một α-amino axit X là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam một α-amin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam một α-amino axit X (là dẫn xuất của benzen, chỉ chứa 1 nhóm -NH2 trong phân tử) tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M, dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,8M. Mặt khác, nếu đem 5m gam aminoaxit nói trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cô cạn sẽ thu được 40,6 gam muối khan. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có 1 nhóm -NH2 nên nX = nHCl = 0,04 nNaOH = 0,08 = nX + nHCl —> X có 1 nhóm -COOH Trong 5m gam X thì nX = 0,04.5 = 0,2 —> nNH2-R-COOK = 0,2 —> M muối = R + 99 = 40,6/0,2 —> R = 104 R chứa vòng thơm —> C8H8 Các cấu tạo của X (5 đồng phân): C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH CH3-C(C6H5)(NH2)-COOH CH3-C6H4-CH(NH2)-COOH (o, m, p)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP