Đốt cháy hoàn toàn 18 gam một este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 18 gam một este X đơn chức thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 12,96 gam nước. Mặt khác nếu cho 21 gam X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1,2M sau đó cô cạn dung dịch thu được 34,44 gam chất rắn khan. Công thức phân tử của axit tạo ra X là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,9 nH2O = 0,72 mX = mC + mH + mO —> nO = 0,36 —> nX = 0,18 Số C = nCO2/nX = 5 Số H = 2nH2O/nX = 8 —> X là C5H8O2 Trong phản ứng xà phòng hóa: nX = 0,21 và nKOH = 0,24 —> Chất rắn gồm RCOOK (0,21) và KOH dư (0,03) m rắn = 0,21(R + 83) + 0,03.56 = 34,44 —> R = 73: Vô nghiệm

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP