Cho anđehit X mạch hở có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho anđehit X mạch h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho anđehit X mạch hở có công thức phân tử là CxHy(CHO)z. Cho 0,15 mol X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 64,8 gam Ag. Cho 0,125a mol X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) thì thể tích H2 phản ứng là 8,4a lít (đktc). Mối liên hệ x, y là A. 2x – y – 2 = 0. B. 2x – y – 4 = 0. C. 2x – y + 2 = 0. D. 2x – y + 4 = 0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,6 — nX : nAg = 1 : 4 —> z = 2 hoặc y = z = 1 và x = 0 nX : nH2 = 1 : 3 —> Phân tử X có 3 liên kết pi, gồm 2 liên kết pi trong nhóm chức và 1C=C. Vậy gốc CxHy có 1C=C và hóa trị 2. —> y = 2x – 2 —> 2x – y – 2 = 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP