Đun nóng 112 5 gam axit axetic với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 112,5 gam a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 112,5 gam axit axetic với 110 gam ancol isoamylic (có xúc tác H2SO4 đặc), thu được 107,25 gam este có mùi chuối chín. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 70% B. 72% C. 66% D. 75%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(CH3)2CHCH2CH2OH + CH3COOH —> CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O n(CH3)2CHCH2CH2OH = 1,25 nCH3COOH = 1,875 nCH3COOCH2CH2CH(CH3)2 = 0,825 —> H = 0,825/1,25 = 66%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP