Trong bình kín 2 lít chứa 2 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong bình kín 2 lít...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong bình kín 2 lít chứa 2 mol N2 và 8 mol H2. Thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 đến khi đạt trạng thái cân bằng thấy áp suất sau bằng 0,8 áp suất lúc ban đầu (biết nhiệt độ trước và sau như nhau). Hằng số cân bằng của hệ là: A. 0,128 B. 0,75 C. 0,25 D. 1,25 adas trả lời 02.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
n1/n2 = P1/P2 = P1/0,8P1 = 1,25 n1 = 2 + 8 = 10 —> n2 = 8 N2 + 3H2 2NH3 2………8 x………3x…………..2x 2-x….8-3x………….2x —> n2 = (2 – x) + (8 – 3x) + 2x = 8 —> x = 1 —> Ở trạng thái cân bằng: [N2] = (2 – x)/2 = 0,5 [H2] = (8 – 3x)/2 = 2,5 [NH3] = 2x/2 = 1 —> K = [NH3]^2/[N2][H2]^3 = 0,128

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP