Hỗn hợp X gồm một tripeptit và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một tripeptit và một pentapeptit đều mạch hở. Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được (m + 14,2) gam hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,575 mol O2, thu được Na2CO3 và hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2; trong đó hiệu số mol của CO2 và H2O là 0,2 mol. Giá trị m là A. 32,2. B. 31,4. C. 30,9. D. 32,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) Bảo toàn khối lượng: m + 40a = m + 14,2 + 18c (1) Y gồm C2H3ON (a), CH2 (b) và NaOH (a) nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,575 (2) Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,5a Bảo toàn C —> nCO2 = 1,5a + b Bảo toàn H —> nH2O = 2a + b —> nH2O – nCO2 = 0,5a = 0,2 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,4; b = 0,45; c = 0,1 —> mX = 30,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP