Hỗn hợp X chứa một pentapeptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một pentapeptit mạch hở và một este no, hai chức, mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Đun nóng 26,67 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và hỗn hợp Y gồm ba muối, trong đó có muối của Gly và Ala. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,6525 mol O2, thu được Na2CO3 và 1,08 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng của peptit trong X là A. 38,81% B. 37,23% C. 40,38% D. 35,66%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nPeptit = a —> nEste = 3a Quy đổi X thành C2H3ON (5a), CH2 (b), H2O (a) và (COOC2H5)2 (3a) mX = 57.5a + 14b + 18a + 146.3a = 26,67 (1) Y gồm C2H3ON (5a), CH2 (b), NaOH (5a) và (COONa)2 (3a) nO2 = 2,25.5a + 1,5b + 0,5.3a = 0,6525 (2) (Nghiệm lẻ)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP