Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có cùng số mol, tổng số nguyên tử oxi là 12; trong mỗi phân tử peptit có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng m gam X cần dùng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được (m + 14,56) hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alamin và valin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,0 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp Y là A. 13,5% B. 8,1%. C. 6,8%. D. 10,8%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tổng O = 12 —> Tổng N = 10 Số CONH ≥ 4 —> Số N ≥ 5 Vậy X gồm hai pentapeptit. Quy đổi X thành C2H3ON (5a), CH2 (b) và H2O (a) Bảo toàn khối lượng: m + 40.5a = m + 14,56 + 18a nCO2 + nH2O + nN2 = (2.5a + b) + (1,5.5a + b + a) + 0,5.5a = 2 —> a = 0,08 và b = 0,16 Hai peptit có cùng số mol —> Mỗi peptit có 0,04 mol nCH2 = nAla + 3nVal = 0,16 nAla, nVal đều là bội số của 0,04 —> nAla = nVal = 0,04 là nghiệm duy nhất. m muối = m + 14,56 = 41,04 —> %AlaNa = 10,82%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP