Hỗn hợp X gồm một tetrapeptit Y và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một te...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một tetrapeptit (Y) và một pentapeptit (Z) đều mạch hở, trong đó tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi là 17 : 24. Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được (m + 24,32) gam hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, sản phẩm cháy dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 152,0 gam kết tủa. Tỉ lệ mắt xích giữa glyxin và valin trong peptit Z là A. 3 : 1. B. 2 : 1. C. 2 : 2. D. 3 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) Bảo toàn khối lượng: m + 40a = m + 24,32 + 18c (1) Bảo toàn C: nCaCO3 = 2a + b = 1,52 (2) mN/mO = 17/24 —> nN/nO = 17/21 —> 21a = 17(a + c) (3) (1)(2)(3) —> a = 0,68; b = 0,16; c = 0,16 Đặt y, z là số mol Y, Z —> nX = y + z = 0,16 nN = 4y + 5z = 0,68 —> y = 0,12 và z = 0,04 Y = (Gly)4 + kCH2 Z = (Gly)5 + gCH2 —> nCH2 = 0,12k + 0,04g = 0,16 —> 3k + g = 4 Do peptit tạo ra từ Val nên một trong 2 số k và g phải ≥ 3 —> k = 0 và g = 4 là nghiệm duy nhất. Vậy Z là (Gly)3(Ala)(Val) —> Gly : Val = 3 : 1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP