Hỗn hợp X gồm 3 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy hoàn toàn 52,33 gam X bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2; trong đó tổng số mol của CO2 và N2 nhiều hơn của H2O là 0,65 mol. Nếu đun nóng 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 850 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là A. 12,55%. B. 8,83%. C. 11,35%. D. 14,96%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Số N = 0,85/0,2 = 4,25 Quy đổi X thành C2H3ON (4,25x), CH2 (y) và H2O (x) mX = 57.4,25x + 14y + 18x = 52,33 nCO2 + nN2 – nH2O = 2.4,25x + y + 0,5.4,25x – (1,5.4,25x + y + x) = 0,65 —> x = 0,2 và y = 0,02 Tổng O = 12 —> Tổng N = 9 —> X có 2 đipeptit (tổng 0,05 mol) và pentapeptit (0,15 mol) nCH2 = nAla + 3nVal = 0,02 (*) —> nAla < 0,02 và nVal < 0,02/3 —> Ala và Val không nằm trong pentapeptit và không thể đồng thời có mặt trong 2 đipeptit. —> Pentapeptit là (Gly)5, đipeptit gồm Gly-Gly và Ala-Val (*) —> nAla-Val = 0,005 —> nGly-Gly = 0,05 – 0,005 = 0,045 —> %Gly-Gly = 11,35%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP