Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm tristearin và hexapeptit mạch hở, thu được 5,18 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Đun nóng m gam X cần dùng vừa đủ 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và (m + 5,56) gam hỗn hợp Y gồm 4 muối; trong đó có 3 muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp Y là A. 8,92%. B. 6,69%. C. 3,35%. D. 4,46%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm (C17H35COO)3C3H5 (u mol) và hexapeptit CnH2n-4N6O7 (v mol) nNaOH = 3u + 6v = 0,24 Bảo toàn khối lượng: m + 0,24.40 = m + 5,56 + 92u + 18v —> u = 0,04 và v = 0,02 nCO2 + nH2O + nN2 = (0,04.57 + 0,02n) + [0,04.55 + 0,02(n – 2)] + 0,02.3 = 5,18 —> n = 17 —> Peptit là (Gly)3(Ala)2(Val) m muối = m + 5,56 = 49,76 nAlaNa = 0,04 —> %AlaNa = 8,92%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP