Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 49 98...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 49,98 gam hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3, sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl (loãng, nóng, dư) thu được 6,384 lít H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là A. 70% B. 72% C. 75% D. 80% linhmai2000 trả lời 01.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 24,99 Phần 1: Bảo toàn Al —> nAl ban đầu = nNaOH = 0,25 —> nCr2O3 ban đầu = 0,12 2Al + Cr2O3 —> Al2O3 + 2Cr 2u………u……………………2u nAl dư = 0,25 – 2u Bảo toàn electron —> 3(0,25 – 2u) + 2.2u = 0,285.2 —> u = 0,09 —> H = u/nCr2O3 ban đầu = 75%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP