Hòa tan hoàn toàn 29 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 29...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe2O3 và CuO trong dung dịch chứa 1,1 mol HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 2,24 lít khí gồm NO và N2O ở đkc. Chia dung dịch ra làm hai phần bằng nhau: – Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi thì thu được 18,4 gam chất rắn. – Phần 2: tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 18,9 gam kết tủa. Phần trăm oxi có trong hỗn hợp ban đầu là: A. 15,14% B. 10,81% C. 12,21% D. 11,28%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Chia đôi các số liệu ban đầu: mhh = 14,8, n khí = 0,05 và nHNO3 = 0,55. Phần 2 + AgNO3 —> nAg = 0,175 nên X chứa Fe2+ —> H+ hết. Để oxi hóa X lên số oxi hóa tối đa cần nO = (18,4 – 14,8/16 = 0,225 Khí gồm NO (u) và N2O (v) —> u + v = 0,05 Bảo toàn electron —> 3u + 8v + 0,175 = 0,225.2 —> u = v = 0,025 nH+ = 4u + 10v + 2nO —> nO = 0,1 —> %O = 0,1.16/14,8 = 10,81% Chú ý: Viết số thập phân bằng dấu phẩy. Sai quy định bài sẽ bị xóa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP