Hỗn hợp E gồm tripeptit X tetrapeptit Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm tripep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm tripeptit (X), tetrapeptit (Y) và hexapeptit (Z) mạch hở và đều được tạo bởi từ glyxin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 30,22 gam X bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch giảm 46,06 gam, đồng thời thu được 4,704 lít khí (đktc). Biết độ tan của nitơ đơn chất trong nước không đáng kể. Số nguyên tử hiđro (H) trong Z là. A. 28. B. 30. C. 26. D. 24.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 30,22 (1) nCO2 = 2a + b và nH2O = 1,5a + b + c —> Δm = 44(2a + b) + 18(1,5a + b + c) – 100(2a + b) = -46,06 (2) nN2 = 0,5a = 0,21 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,42; b = 0,32; c = 0,1 —> nAla = b = 0,32 và nGly = a – b = 0,1 Dễ thấy nGly = nE và X, Y, Z đều tạo bởi Gly và Ala nên các chất là: X: (Gly)(Ala)2 Y: (Gly)(Alla)3 Z: (Gly)(Ala)5 —> Z có 30H

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP